Minikalendarzyk

Małe nie zawsze znaczy czytelne.
Wprawdzie znane są już od lat podręczne kalendarzyki formatu wizytówki, jednak umieszczenie na tym formacie 12 miesięcy z 365 datami powoduje, że liczby i opisy tekstowe są bardzo małe.

A jakby inaczej przedstawić graficzne kalendarz?

Ciekawym pomysłem jest The Small Calendar.

Dni liczbowo znajdują się w centrum kalendarza i są wspólne dla wszystkich miesięcy. Czytaj dalej